Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Adsorption of water and CO2 on a carbon nanopore

Bình chọn

Xếp hạng: 0.0 (0 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water molecules are painted blue, carbon dioxide are redddish. More information see the website http://Erich.a.Muller.googlepages.com/movies

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Adsorption of water and CO2 on a carbon nanopore