Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

05 Enantiomers

Bình chọn

Xếp hạng: 0.0 (0 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

This video shows the enantiomers of cis-octahedral coordination comples: Enantiomers are mirror images that are NON-superimposable

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - 05 Enantiomers