Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Drug discovery and development process

Bình chọn

Xếp hạng: 0.0 (0 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Discovering and bringing one new drug to the market typically takes an average of 14 years of research and clinical development efforts. Learn about the many different steps in the complex drug discovery and development process.© 2011 Novartis AG

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Drug discovery and development process