Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10242 lần xem
Xem Video
9792 lần xem
Xem Video
9602 lần xem
Xem Video
9399 lần xem
Xem Video
10178 lần xem

video khác từ thể loại này

Simple Diels Alder Reaction

Bình chọn

Xếp hạng: 0.0 (0 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Rotated 3-d model from the Diels Alder reaction of 1,3-butadiene (CH2=CH-CH=CH2) and propenal (CH2=CH=CH-CH=O)

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Simple Diels Alder Reaction