Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10254 lần xem
Xem Video
9799 lần xem
Xem Video
9615 lần xem
Xem Video
9411 lần xem
Xem Video
10185 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9904 lần xem
Xem Video
10781 lần xem
Xem Video
9183 lần xem
Xem Video
11270 lần xem
Xem Video
10513 lần xem

Cấu tạo phân tử NH3.

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa vô cơ. Lớp 11. THPT. Phản ứng minh họa.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử NH3.