Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10481 lần xem
Xem Video
10073 lần xem
Xem Video
9859 lần xem
Xem Video
9645 lần xem
Xem Video
10440 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10107 lần xem
Xem Video
10999 lần xem
Xem Video
9398 lần xem
Xem Video
11501 lần xem
Xem Video
10727 lần xem

Cấu tạo phân tử NH3.

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa vô cơ. Lớp 11. THPT. Phản ứng minh họa.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử NH3.