Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10718 lần xem
Xem Video
10348 lần xem
Xem Video
10114 lần xem
Xem Video
9930 lần xem
Xem Video
10693 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10405 lần xem
Xem Video
11283 lần xem
Xem Video
11840 lần xem
Xem Video
10995 lần xem

Water structure

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

The simulation box and structure of water predicted by molecular dynamics

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Water structure