Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10254 lần xem
Xem Video
9799 lần xem
Xem Video
9617 lần xem
Xem Video
9412 lần xem
Xem Video
10187 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9905 lần xem
Xem Video
10781 lần xem
Xem Video
11270 lần xem
Xem Video
10513 lần xem

Water structure

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

The simulation box and structure of water predicted by molecular dynamics

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Water structure