Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10574 lần xem
Xem Video
10166 lần xem
Xem Video
9972 lần xem
Xem Video
9773 lần xem
Xem Video
10539 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10224 lần xem
Xem Video
11124 lần xem
Xem Video
11634 lần xem
Xem Video
10834 lần xem

Water structure

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

The simulation box and structure of water predicted by molecular dynamics

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Water structure