Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10256 lần xem
Xem Video
9802 lần xem
Xem Video
9619 lần xem
Xem Video
9414 lần xem
Xem Video
10188 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9905 lần xem
Xem Video
10782 lần xem
Xem Video
9188 lần xem
Xem Video
11270 lần xem
Xem Video
10514 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water