Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10731 lần xem
Xem Video
10360 lần xem
Xem Video
10124 lần xem
Xem Video
9942 lần xem
Xem Video
10705 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10413 lần xem
Xem Video
11294 lần xem
Xem Video
9669 lần xem
Xem Video
11849 lần xem
Xem Video
11011 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water