Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10561 lần xem
Xem Video
10152 lần xem
Xem Video
9962 lần xem
Xem Video
9763 lần xem
Xem Video
10527 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10210 lần xem
Xem Video
11107 lần xem
Xem Video
9491 lần xem
Xem Video
11622 lần xem
Xem Video
10818 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water