startMiner - free and simple next generation Bitcoin mining software
Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10035 lần xem
Xem Video
9551 lần xem
Xem Video
9380 lần xem
Xem Video
9184 lần xem
Xem Video
9943 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9702 lần xem
Xem Video
10540 lần xem
Xem Video
8960 lần xem
Xem Video
11012 lần xem
Xem Video
10297 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water