Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10242 lần xem
Xem Video
9791 lần xem
Xem Video
9601 lần xem
Xem Video
9398 lần xem
Xem Video
10178 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9897 lần xem
Xem Video
10772 lần xem
Xem Video
9166 lần xem
Xem Video
11256 lần xem
Xem Video
10501 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2