Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10711 lần xem
Xem Video
10341 lần xem
Xem Video
10105 lần xem
Xem Video
9924 lần xem

Video liên quan

Flame Test 07

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

This is the best of the Burning Salts/Flame Test demonstration videos (see below). This is a shorter version of the "Burning Salts" video and is a classic chemistry demonstration. This one uses metal salts and a flammable solvent. This is the best of the Flame Test videos because I did a...

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Flame Test 07