Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Chemistry Experiment: Distillation of Ethanol ( Ethyl Alcohol)

Bình chọn

Xếp hạng: 0.0 (0 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Chemistry experiment: Ethanol is distilled for further purity as a first step in ether synthesis

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Chemistry Experiment: Distillation of Ethanol ( Ethyl Alcohol)