Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10254 lần xem
Xem Video
9799 lần xem
Xem Video
9615 lần xem
Xem Video
9411 lần xem
Xem Video
10187 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
8737 lần xem
Xem Video
9304 lần xem
Xem Video
8464 lần xem
Xem Video
9308 lần xem
Xem Video
10428 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial