Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10733 lần xem
Xem Video
10362 lần xem
Xem Video
10127 lần xem
Xem Video
9945 lần xem
Xem Video
10706 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9182 lần xem
Xem Video
9793 lần xem
Xem Video
8909 lần xem
Xem Video
9787 lần xem
Xem Video
10953 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial