Protein Movie

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Different representation of protein structures. Created by VMD and iMovie.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Protein Movie