video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2342 lần xem
Xem Video
2178 lần xem
Xem Video
2642 lần xem
Xem Video
2442 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water