video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2865 lần xem
Xem Video
2698 lần xem
Xem Video
3148 lần xem
Xem Video
2995 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water