video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Aqueous Dissolution of a Solid

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

A video showing a solid dissolving in water. Note the orientation of the water molecules.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Aqueous Dissolution of a Solid