Chromatography

Bình chọn

Xếp hạng: 2.7 (241 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Chromatography is a laboratory technique used for the separation of mixture components.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Chromatography