video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
3295 lần xem
Xem Video
3595 lần xem
Xem Video
3393 lần xem
Xem Video
3281 lần xem
Xem Video
3183 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial