video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2821 lần xem
Xem Video
3107 lần xem
Xem Video
2940 lần xem
Xem Video
2809 lần xem
Xem Video
2679 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial