Điều khoản sử dụng tài liệu

Hoahocngaynay.com là website cung cấp kiến thức, bài viết và các tài liệu nhằm mục tiêu phổ biến kiến thức hóa học cho cộng đồng hoạt động với mục đích phi lợi nhuận.

Các tài liệu được Hoahocngaynay.com sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi không tự biên soạn các tài liệu này do đó bản quyền tài liệu không thuộc về Hoahocngaynay.com mà thuộc về tác giả của các tài liệu này.

Bạn chỉ được sử dụng các tài liệu này cho mục đích:

  • Làm tài liệu học tập, giảng dạy.
  • Làm tài liệu nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu.
  • Tham khảo phục vụ công việc.

Không được sử dụng tài liệu vào các mục đích:

  • Sử dụng để kinh doanh thương mại.
  • Sao chép dưới các hình thức như: chụp, photocopy để bán hoặc kiếm lợi nhuận.
  • Sử dụng những tài liệu này vào mục đích gây phương hại đến an ninh, trật tự xã hội, thuần phong mỹ tục hoặc sử dụng tài liệu làm những việc trái pháp luật.

Khi có nhu cầu sử dụng cho mục đích thương mại, hãy liên hệ với tác giả, nhà xuất bản hoặc liên hệ với Hoahocngaynay.com sẽ hỗ trợ để bạn liên hệ với tác giả về việc sử dụng này.

Trân trọng cảm ơn!