Tác giả: Nguyễn Phước Hòa Tân. Nhà xuất bản Đại học Huế xuất bản năm 2009

Dựa vào những kiến thức đã được tiếp thu từ những năm 1971-1974 về cách ra đề thi trắc nghiệm năm chọn cho các bộ môn khoa học tự nhiên, tác giả Nguyễn Phước Hòa Tân đã biên soạn thành công tập sách Giải nhanh 18 bộ đề thi trắc nghiệm hóa. Cuốn sách là tập tài liệu quý cho các thí sinh trước khi bước vào các kỳ thi tú tài, tuyển sinh đại học, cao đẳng với việc giúp độc giả:

- Nắm vững các phương pháp giải nhanh một bài hóa trắc nghiệm (giải toán theo phương trình ion thu gọn, theo bán phản ứng oxi hóa và bán phản ứng khử oxi);

-   Biết vận dụng các hệ quả của định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng và bảo toàn điện tích;

-   Nắm vững cách vận dụng tính chất cơ bản của hỗn hợp và định luật thành phần không đổi.

-   Vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp tương đương.

-   Tránh những cách giải mất thời gian và hay sai sót.

-   Hướng dẫn giải nhanh 18 bộ đề thi trắc nghiệm Hóa

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments
Giải nhanh 18 bộ đề thi trắc nghiệm hóa