GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]

Giáo trình-Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ-Tập 3-Thái Doãn Tĩnh

Giáo trình cho SV Đại học Ngành hóa

Giáo trình-Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học

Tác giả: GS Vũ Đăng Độ

NXB Giáo dục

Giáo trình-Công nghệ chế biến đường và các sản phẩm đường

Giáo trình-Hóa học các hợp chất dị vòng

GS-TSKH Nguyễn Minh Thảo

ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội

NXB Giáo dục

file icon Giáo trình-Hóa học phức chấthot!Tooltip 10/12/2010 Tải xuống: 7210

Giáo trình Hóa học phức chất

Tác giả: Lê Chí Kiên

 

file icon Giáo trình-Hóa học đấthot!Tooltip 11/01/2011 Tải xuống: 4598

Giáo trình-Hóa học đất

Chưa rõ tác giả

Giáo trình-Hóa lí-Tập 1-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trình-Hóa lí-Tập 2-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 3-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 4-Nguyễn Văn Tuế

NXB Giáo dục

Trang 4 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC