HẤP PHỤ-XÚC TÁC
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hấp phụ, xúc tác

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Adsorption and Transport at the nanoscaleTooltip 03/08/2014 Tải xuống: 847
Adsorption and Transport at the nanoscale
file icon Xúc tác sinh họcTooltip 31/10/2013 Tải xuống: 777

Bài giảng Xúc tác sinh học

Giảng viên: Diệp Khanh

Khoa hóa học và CN thực phẩm, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên đề-Zeolit, những khả năng ứng dụng

GS-TSKH Mai Tuyên

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

file icon Bài giảng-Hấp phụ và xúc táchot!Tooltip 28/03/2011 Tải xuống: 6912
Trần Mai Phương-ĐHBK TPHCM
file icon Adsorption by powders and porous solidshot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 3801
Adsorption by powders and porous solids
file icon Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 4195

Adsorption-Hấp phụ

Tác giả: Ruthven

file icon Pressure Swing Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 3366
Pressure Swing Adsorption
Ordered Porous Nanostructures and Applications
GAS ADSORPTION EQUILIBRIA-Experiment Methods and Adsorption Isotherms
file icon Adsorption Technology & Designhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 8237

Công nghệ các quá trình hấp phụ

Tác giả: W. J. Thomas, Barry Crittenden

Adsorption Technology & Design,

Elsevier-1998

Trang 1 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | HẤP PHỤ-XÚC TÁC