Tìm hiểu hóa học quanh ta
Tại sao khi đánh cảm bằng dây bạc thì dây bạc bị hóa đen?

Tại sao khi đánh cảm bằng dây bạc, dây bạc sẽ bị hóa đen. Để dây bạc sáng trắng trở lại, người ta ngâm dây bạc trong nước tiểu

Những người bị cảm trong cơ thể thường sinh ra những hợp chất dạng sunfua có tính độc. Khi đánh cảm bằng bạc, do lưu huỳnh có ái lực mạnh với Ag nên xẩy ra phản ứng tạo Ag2S màu đen, do đó loại được chất độc khỏi cơ thể.


2Ag + - S - <--> Ag2S (đen)


Trong nước tiểu có NH3, khi ngâm dây bạc vào xẩy ra phản ứng

Ag2S + 4NH3 <--> 2[Ag(NH3)2]+ + S2-.


Ag2S bị hòa tan , bề mặt Ag lại trở nên sáng trở lại.

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com