Tìm hiểu hóa học quanh ta
Tại sao không dùng các đồ bằng nhôm để đựng những chất, dung dịch có tính kiềm?

Trả lời

Bởi trong dung kiềm lớp oxit bảo vệ bên ngoài của các đồ bằng Al sẽ bị phá hủy. Do đó Al sẽ phản ứng với nước

2Al +2H2O—> 2Al(OH)3 +3H2

Hơn nữa Al(OH)3 sinh ra được hòa tan trong kiềm vì thế Al tiếp tục bị phá hủy, cho nên ta không dùng các đồ bằng nhôm để đựng dung dịch kiềm.

Al(OH)3 +  Ca(OH)2 —>  Ca(AlO2)2 +  H2O

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com