Tìm hiểu hóa học quanh ta
Tại sao các đồ vật cổ bằng đồng thường có màu xanh ?

Trả lời:

Cu(OH)2 có màu xanh ngọc. Phản ứng do H2O và O2 hoặc O3 trong không khí oxi hoá Cu. Thường thì phản ứng này khó xảy ra hơn phản ứng oxi hoá Cu thành CuO (màu đen) hoặc từ CuO sau mới trở thành Cu(OH)2 cho nên ban đầu đồ đồng thường bị đen đi. Chỉ có đồ đồng cổ mới có màu xanh…

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com