thuyngan

1. Thủy ngân là gì?

Thủy ngân, là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Hg (từ tiếng Hy Lạp hydrargyrum, tức là thủy ngân (hay nước bạc)) và số nguyên tử 80. Là một kim loại chuyển tiếp nặng có ánh bạc, thủy ngân là một nguyên tố kim loại được biết có dạng lỏng ở nhiệt độ thường. Thủy ngân được sử dụng trong các nhiệt kế, áp kế và các thiết bị khoa học khác. Thủy ngân thu được chủ yếu bằng phương pháp khử khoáng chất thần sa.

2. Các tính chất của thủy ngân

Thủy ngân có tính dẫn nhiệt kém nhưng dẫn điện tốt. Thủy ngân t [ … ]

HÓA CHẤT ĐỘC HẠI