Dung nanovang 20110901222922

Các hạt nano vàng giúp phát hiện ra thuốc kích thích tăng trưởng

(H2N2)-Hầu hết các nước đã cấm sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng như loại thuốc β agonist cho vào thức ăn gia súc. Khi gia súc tiêu thụ thuốc… Đọc tiếp