ap suat

Áp suất không khí được tìm ra như thế nào?

(H2N2)-Evangelista Torricelli là người đầu tiên để ý và nghiên cứu về sức ép không khí, mở đường để Isaac Newton sau này phát triển sự hiểu biết của con… Đọc tiếp