20110422114148 bia 20110425124919

Cách giữ bia tươi lâu hơn

(H2N2)-Bia để lâu khi uống ta thấy dư vị đắng nhiều hơn, tại sao? Nay các nhà khoa học đã tìm ra chất gây đắng khi bia lưu trữ lâu.… Đọc tiếp