DEHP

DEHP là gì và vì sao bị cấm trong thực phẩm?

  (H2N2)-DEHP là một hóa chất hữu cơ (diethylhexyl phtalat). DEHP không tan trong nước, chỉ tan trong dầu nên tạo đục trong sản phẩm chứa nước, và được dùng… Đọc tiếp