Bis2 ethylhexylphthalate

Phát hiện 1 công ty Việt Nam nhập hàng nghi chứa DEHP

(H2N2)-Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm vừa phát hiện công ty New Choice Foods tại Việt Nam nhập khẩu chất phụ gia tạo đục nghi ngờ chứa hóa chất… Đọc tiếp