vang

Vàng 24K, 18K, 14K khác nhau như thế nào?

Trong những năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến cơn sốt vàng tại Việt Nam cho tới khi Thủ Tướng ký quyết định dừng hoạt động các sàn giao… Đọc tiếp