nhua soi go 20110722093512

Thương mại hóa công nghệ sản xuất nhựa từ gỗ

(H2N2)-Viện công nghệ Scion, New Zealand vừa cấp phép cho tập đoàn công nghiệp Sonae, Bồ Đào Nha – một trong những nhà sản xuất ván gỗ lớn nhất –… Đọc tiếp