chan khong 20111118070645

Tạo ánh sáng từ chân không

(H2N2)-Các nhà khoa học Thuỵ Điển vừa hiện thực hoá ý tưởng có từ 40 năm trước – tạo ra ánh sáng từ chân không.   Thử nghiệm được dựa… Đọc tiếp