laboratory

Phát hiện được nhiều hợp chất mới có hoạt tính chống ung thư

Lần đầu tiên các nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện được hàng trăm hợp chất, trong đó có những hợp chất mới, được đánh giá có hoạt tính… Đọc tiếp