logo agent orange

Cuối 1980 Canada vẫn dùng tác nhân da cam

(H2N2)-Các viên chức Canada vừa công nhận là đất nước này cho tới những năm 1980 vẫn còn sử dụng Tác nhân cam để khai quang các bụi cây bên… Đọc tiếp