xu ly chat thai

TPHCM xử lý chất thải rắn vẫn chưa triệt để

Theo thống kê của Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp miền Nam, lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm lên đến hơn 156.000 tấn; trong… Đọc tiếp