silicone fluid

Các chất hoạt động bề mặt trong công nghiệp dệt nhuộm

Trong thực tế, quá trình nhuộm và in không chỉ đơn thuần là sự pha trộn của thuốc nhuộm và nước, để hiệu ứng màu thể hiện trên vải đòi… Đọc tiếp