Ship

Giải pháp ngăn hàu bám vào tàu thuyền

(H2N2)-Scardino nhận thấy những động vật có vỏ như trai, sò… đã tiến hóa theo cách riêng khiến các sinh vật khác không thể bám vào chúng. Các nhà khoa… Đọc tiếp
Ship

Giải pháp ngăn hàu bám vào tàu thuyền

(H2N2)-Scardino nhận thấy những động vật có vỏ như trai, sò… đã tiến hóa theo cách riêng khiến các sinh vật khác không thể bám vào chúng. Các nhà khoa… Đọc tiếp
Nano Curcumin