thap-chung-cat

Quá trình chưng cất dầu thô

Chưng cất là quá trình tách một dung dịch bằng cách đun sôi nó, rồi ngưng tụ hơi bay ra để được 2 phần: Phần nhẹ là distillat có nhiệt… Đọc tiếp
DungQuat

Tổng quan về nhà máy lọc dầu

(H2N2)-Nhà máy lọc dầu là nơi thực hiện các quá trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ. Cơ cấu về các sản phẩm dầu mỏ phải… Đọc tiếp
Nano Curcumin