distillation

Tìm hiểu về chưng cất và tháp chưng cất

(H2N2)-Chưng cất là một phương pháp tách dùng nhiệt để tách hỗn hợp đồng thể (dung dịch) của các chất lỏng khác nhau. Chất rắn hòa tan, thí dụ như… Đọc tiếp