diet moi

Công nghệ phòng trừ mối bảo vệ cây trồng

(H2N2)-Tổ mối được mối thợ làm từ đất trộn với nước bọt và phân. Tổ mối được bao bọc bởi 1 lớp tường thành bên ngoài rất cứng. Giữa bức… Đọc tiếp