atao 0 20110522110045

Chất hóa học có hại hơn chất có nguồn gốc tự nhiên?

(H2N2)-Một chuyên gia về các chất hóa học khuyến cáo mọi người không nên quan niệm sai về các hợp chất hóa học vì không hẳn mọi chất tự nhiên… Đọc tiếp