Sự nguy hiểm của đường Splenda (Sucralose- E995)

Đường sucralose hay chất tạo ngọt E995 thì hẳn ít người biết, nhưng nói đến Splenda thì hẳn rất nhiều người biết, đặc biệt là những người ăn kiêng. Với… Đọc tiếp