Xử lí nước thải dệt nhuộm bằng hệ xúc tác Fenton dị thể-Phần 1

(H2N2)-Hiện nay vấn đề xử lý nguồn nước ô nhiễm do các quá trình dệt nhuộm là hết sức cần thiết. Ước tính có hơn 70.000.000 tấn thuốc nhuộm được… Đọc tiếp