Centrale nuclaire de Fessenheim2

Sự cố hóa chất tại trung tâm hạt nhân Fessenheim, Pháp

Một sự cố hóa chất xảy ra chiều thứ tư trong tòa nhà chứa lò phản ứng của tại trung tâm hạt nhân Fessenheim (Haut-Rhin), sự cố đã gây ra… Đọc tiếp