formaldehyde

Thực phẩm có formol tác hại thế nào?

  Formol là chất không được dùng trong chế biến thực phẩm. Sử dụng bất cứ liều lượng nào đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh, formol… Đọc tiếp