shale-gas

Khai thác khí đá phiến, chủ đề gây tranh luận tại Pháp

Trong tình hình giá cả dầu mỏ tăng cao, trên thế giới đang nổi lên xu hướng quay sang tìm kiếm các loại năng lượng mới. Một trong các tài… Đọc tiếp