peru do du truoc lenh cam nhap khau gmo trong 10 nam 20110720191720

Peru cấm nhập khẩu thực phẩm biến đổi gene

(H2N2)-Lệnh cấm nhập khẩu sinh vật biến đổi gen (Genetically Modified Organism – GMO) mà Quốc hội Peru phê duyệt đang được Chính phủ nước này xem xét lại. Tổng… Đọc tiếp