perchloroethylene

Hãy cẩn thận với giặt khô quần áo

Trong ngành giặt quần áo, có hai phương thức chính : Giặt ‘nước’ thông thường và giặt ‘khô’, còn được gọi hấp, dùng để giặt đồ bằng len hay bằng… Đọc tiếp