pollution 200 20110529175306

Hiệu ứng nhà kính và khí gây hiệu ứng nhà kính

Hiệu ứng nhà kính và hiện tượng hâm nóng toàn cầu là hai thuật ngữ được nhắc đến nhiều mỗi khi đề cập đến hiện tượgn biến đổi khí hậu.… Đọc tiếp