higg_neu_1

Nếu hạt Higgs không tồn tại…?

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Sau một vài trục trặc lúc khởi động , máy gia tốc khổng lồ LHC đã bắt đầu tích lũy các dữ liệu ở những vùng năng… Đọc tiếp